Giong hat viet - Giọng hát Việt - Website chính thức

Giong Hat Viet - Trang web chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt. Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt.

Audio - Giọng hát ViệtAudio Giọng Hát Việt

Phạm Hà Linh | 459 Lượt nghe
Nguyễn Quân | 338 Lượt nghe
Nguyễn Ngọc Trâm | 392 Lượt nghe
Trần Thị Hoàng Oanh | 87 Lượt nghe
Dương Hoàng Yến | 313 Lượt nghe
Âu Bảo Ngân | 135 Lượt nghe
Nông Tiến Bắc | 97 Lượt nghe
Nguyễn Song Tú | 205 Lượt nghe
Lưu Thanh Thanh | 199 Lượt nghe
Nguyễn Phan Tuấn | 641 Lượt nghe
Trần Thái Châu | 159 Lượt nghe
Nguyễn Đức Thuận | 110 Lượt nghe

DỰ đoán Huấn Luyện Viên mùa thứ 3 năm 2015

Tuấn Hưng (13.82%)
Bằng Kiều (13.82%)
Ngọc Sơn (3.24%)
Quang Linh (0.86%)
Thu Minh (10.37%)
Hồ Ngọc Hà (15.98%)
Mỹ Tâm (24.19%)
Thanh Lam (4.32%)
Tùng Dương (5.18%)
Hồ Quỳnh Hương (8.22%)